Hledat
Schöck Tronsole® typ L: Akustické přerušení ve sparách mezi schodišťovým ramenem resp. podestou a stěnou

Schöck Tronsole® typ L

Spárové desky Schöck Tronsole® typ L jsou nutným doplňkem systémů pro izolaci proti kročejovému zvuku. Jen pokud se vyloučí znečištění všech spár mezi schodišťovou stěnou a ramenem resp. podestou, mají ostatní komponenty kročejové izolace náležitou účinnost. Všechny hodnoty vyjadřující zvukově-izolační schopnosti jednotlivých typů prvků. Schöck Tronsole® se vztahují k systémům, u kterých jsou spáry vyplněny prvky typu L. Alternativně lze provést také dostatečně širokou vzduchovou mezeru. Její šířka musí být tak velká, aby se v ní nemohly zachytávat padající kamínky či úlomky cihel, které by vytvářely akustické mosty.

více
Výhody
  • K dispozici ve dvou šířkách: 420 mm a 250 mm pro optimální přizpůsobení běžným tloušťkám schodišťových ramen a podest
  • Lepicí pás po celé ploše pro snadné, rychlé a bezpečné provádění
  • V cenově výhodném balíku protihlukové ochrany, který obsahuje 15 spárových desek typu L, lepicí pásku, odlamovací nůž a tesařskou tužku.
  • Vhodnost těchto prvků pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem.
Schodišťové systémy ochrany proti kročejovému zvuku
Videa Schöck Tronsole®
Poslechněte si ten rozdíl
Srovnání provedení akustického přerušení

Zkušební postup ke stanovení akusticky-izolačního účinku prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku u monolitických schodišťových konstrukcí je popsán v normě DIN 7396 "Stavebně-akustické zkoušky – zkušební metodika pro zjištění účinků prvků pro akustické přerušení monolitických schodišť" ("Bauakustische Prüfung – Prüfverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen"), číslo 06-2016. Všechny typy prvků Schöck Tronsole® byly testovány dle této nové metodiky.

Downloads Schöck Tronsole® typ L
Technické informace
Technické informace Schöck Tronsole® typ L
pdf, 201,47 KB (23.05.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Tronsole® typ L kompletní (DXF)
zip, 265,32 KB (28.08.2017)
Anwendungstechnik.jpg
Máte jakékoliv dotazy či potřebujete individuální poradenství?

Technické poradenství

Telefon: +420 553 788 308

Fax: +420 553 788 308

E-mail: wittek@wittek.cz