Hledat
Schöck Tronsole® typ Z: Izolace proti kročejovému zvuku mezi podestou a stěnou

Schöck Tronsole® typ Z

Schöck Tronsole® typ Z je nosný prvek (s typovým armokošem) pro izolaci proti kročejovému zvuku určený pro napojení podesty a schodišťové stěny (zděné nebo betonové). Akustické přerušení zajišťuje optimální útlum kročejového zvuku. Díky vynikající akustické izolaci již není třeba na mezipodestě provádět plovoucí podlahu. To umožňuje tenké podlahové skladby a rychlejší realizaci.

více
Výhody
  • Elastomerové ložisko Schöck Elodur® zaručuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
  • Nový typový armokoš s integrovanými distančními podložkami pro bezpečné a snadné zabudování
  • Doplňkové typy určené pro nadzvedávající a vodorovné síly
  • Po zabudování do podest o tloušťce h ≥ 180 mm je prvek Tronsole® ukryt v konstrukci a nenarušuje obvodovou spáru.
  • Přípojný rámeček pro snadné napojení na spárové desky Tronsole® typ L-250, jež eliminují riziko vzniku akustických mostů.
  • Splňuje požadavky pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90 (za předpokladu odpovídajícího provedení výztuže podesty).
Schodišťové systémy ochrany proti kročejovému zvuku
Poslechněte si ten rozdíl
Srovnání provedení akustického přerušení

Zkušební postup ke stanovení akusticky-izolačního účinku prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku u monolitických schodišťových konstrukcí je popsán v normě DIN 7396 "Stavebně-akustické zkoušky – zkušební metodika pro zjištění účinků prvků pro akustické přerušení monolitických schodišť" ("Bauakustische Prüfung – Prüfverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen"), číslo 06-2016. Všechny typy prvků Schöck Tronsole® byly testovány dle této nové metodiky.

Schöck Elodur®
BIL_TR_PRO_Schöck-Elodur-Elastomerlager-getrennt_16z9_FHD.jpg

Schöck Elodur® je nejnovější generace elastomerových ložisek a velmi podstatná součást prvků Schöck Tronsole®. Díky zdokonalené receptuře a novému tvaru bylo dosaženo dalšího zlepšení zvukově-izolačního účinku systému Schöck Tronsole®. Ve srovnání