Hledat
Schöck Tronsole® typ T: Izolace proti kročejovému zvuku mezi schodišťovým ramenem a podestou

Schöck Tronsole® typ T

Schöck Tronsole® typ T je nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení monolitických resp. prefabrikovaných schodišťových ramen a podesty. Lze s ním realizovat všechny běžné tloušťky podest a šířky ramen. Napojení ramene na podestu se provádí bez betonového ozubu. Uspokojuje i náročné architektonické požadavky.

více
Výhody
 • Elastomerové ložisko Schöck Elodur® zaručuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
 • Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dle DIN 7396:
  ∆Ln,w* ≥ 34 dB u třídy únosnosti V2 až
  ∆Ln,w* ≥ 28 dB u třídy únosnosti V8
 • Rovná plocha styčné spáry mezi ramenem a podestou umožňuje snadné bednění v panelárně i na stavbě.
 • Je k dispozici v 5 třídách únosnosti.
 • Prvky typu T lze buď zkrátit a nebo objednat na míru. Přitom je třeba zohlednit minimální délky prvků.
 • Integrovaná hřebíková lišta pro snadné připevnění k bednění
 • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt č. Z-15.7-310
 • Standardní provedení prvků splňuje požadavky pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90.
Schodišťové systémy ochrany proti kročejovému zvuku
Videa Schöck Tronsole®
Poslechněte si ten rozdíl
Srovnání provedení akustického přerušení

Zkušební postup ke stanovení akusticky-izolačního účinku prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku u monolitických schodišťových konstrukcí je popsán v normě DIN 7396 "Stavebně-akustické zkoušky – zkušební metodika pro zjištění účinků prvků pro akustické přerušení monolitických schodišť" ("Bauakustische Prüfung – Prüfverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen"), číslo 06-2016. Všechny typy prvků Schöck Tronsole® byly testovány dle této nové metodiky.