Hledat

Nový Schöck Isokorb® Inovativní a hospodárné řešení

News_130831_TI_IK_SSO_IT_Umschlag_ly2_470x260px_RGB_Newsseite
Využijte výhod nového prvku Schöck Isokorb® pro přerušení tepelných mostů u předsazených stavebních konstrukcí.

Co je nové?

Nová klasifikace tříd únosnosti a zlepšené tepelně-izolační vlastnosti zaručují vyšší hospodárnost.
Jednoduché typové značení a podrobný stavebně-fyzikální popis výrobků zaručuje lepší předvídatelnost v každé fázi projektu.

Vysoké třídy únosnosti a standardní výšky až 28 cm umožňují další konstrukční varianty.
Jediný tepelně-izolační prvek pro atiky, parapety a krátké konzoly, který eliminuje tepelné mosty - Schöck Isokorb® typ ABXT.

Všechny podklady byly přizpůsobeny tomuto novému výrobnímu programu:
Nové Technické informace Schöck Isokorb®
Výkresy CAD (také 3D)
Detaily CAD pro Vaše projekty

Využijte našich více než 50letých zkušeností ve Vašich budoucích projektech!

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Váš tým Schöck-Wittek