Hledat
Baden-Baden_Gebäude A_16z9_FHD.jpg

Schöck Bauteile GmbH14 společností, přes 1.000 zaměstnanců

Od roku 1998 působí firma Schöck Wittek s.r.o. jako výhradní zástupce německé společnosti Schöck Bauteile GmbH pro Českou republiku a Slovensko. Globální skupina Schöck se skládá ze 14 dceřiných společností s více než 1.000 zaměstnanci. Její úspěšná historie začala před více než 50 lety v jihoněmeckém Baden-Badenu, kde se dodnes nachází hlavní sídlo společnosti Schöck Bauteile GmbH.

více

Převratné vynálezy zakladatele společnosti, pana Eberharda Schöcka, trvale ovlivnily moderní stavební metody a přispěly ke vzniku nových stavebních standardů. Díky technické odbornosti, angažovanému přístupu a dlouholetým zkušenostem s uspokojováním potřeb našich zákazníků se stejně jako kdysi neustále rodí nové nápady vedoucí k novým produktům a jejich implementaci v sériové výrobě.

Těžištěm činnosti podniku je vývoj kompletních stavebních systémů, které jsou součástí statického řešení a vykazují zároveň vynikající stavebně-fyzikální vlastnosti zabraňující např. vzniku tepelných nebo akustických mostů v budovách. Stěžejním výrobkem společnosti je prvek Schöck Isokorb® - nosný tepelně-izolační prvek sloužící k termickému přerušení předsazených stavebních konstrukcí jako jsou např. balkóny, pavlače nebo markýzy. Se svým sortimentem, který tvoří více než 12 000 standardních typů a řešení pro použití u betonových, ocelových i dřevěných konstrukcí, zaujímá Schöck v tomto segmentu vedoucí postavení, a to jak při realizaci novostaveb, tak i v oblasti sanací.

K dalším podnikovým činnostem patří výroba vysoce kvalitních balkónových konstrukcí pro zkvalitňování výstavby a speciálních výztuží pro průmyslové, dopravní, komerční a energetické stavby. Velký důraz je kladen nejen na stálou inovaci výrobků, ale i na servisní zabezpečení (spolehlivá a rychlá dodávka výrobků, dobře srozumitelné montážní návody s názornými obrázky nebo poradenský servis našich specialistů).

Pod pojmem "kvalita" rozumíme usnadnění provádění staveb a zvýšení jejich bezpečnosti - nejen v Evropě, na Středním východě a v Severní Americe, nýbrž na celém světě.

50 let historie společnosti
BIL_2012-Schöck-Jubiläumslogo_16z9_FHD.jpg
2012
Společnost Schöck slaví padesátileté jubileum a otevírá podnikové muzeum, ve kterém se návštěvníci mohou seznámit s inovacemi vyvíjenými během těchto 50 let. Internacionální prodejní aktivity pokračují uvedením stěžejního výrobku společnosti, prvku Isokorb®, na trh v Kanadě a USA. V celoněmecké mezipodnikové soutěži k tématu spokojenost zákazníků „Deutschlands Kundenchampions® 2012" získala společnost Schöck první místo v kategorii "střední podniky". V rámci auditu mezinárodní organizací "Quality Centre London" obdržela firemní skupina Schöck stříbrné ocenění jako "Investors in People".
BIL_2011-ILEP 2011_16z9_FHD.jpg
2011
Certifikace výrobků řady Isokorb® R je startovním signálem pro jejich úspěšné uvedení na trh. Umožňují dodatečné napojení balkónů na stávající budovy s vyloučením tepelných mostů. Nyní tedy nabízí společnost Schöck vyzrálé řešení pro předsazené konstrukce i v oblasti sanací, zatím však jen na německém trhu. Pro zabezpečení dalšího internacionálního růstu vzniká v sídle podniku v německém Baden-Badenu nová výrobní hala. V rámci soutěže o Cenu Ludwiga Erharda 2011 obdržela společnost Schöck zvláštní vyznamenání za udržitelnost podnikového managementu kvality.
BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
2010
Společnost Schöck vychází z krize posílena a zaměřuje se i nadále na růst založený na inovaci stavebních řešení a internacionalizaci podnikatelských aktivit. Vznikají nové oblasti obchodní činnosti. Je založena společnost Schöck Balkonsysteme GmbH, která se zabývá prodejem a inženýringem stavebních systémů pro dodatečnou montáž balkónů u stávajících budov. Pro oblast prodeje nekovové výztuže ComBAR® je vyčleněn speciální tým odborných poradců. Dále se rozvíjí i mimoevropská distribuce díky aktivitám v Jižní Koreji a Severní Americe. V Česku a na Slovensku se zahajuje prodej prvků Isokorb® XT.
BIL_Zeitstrahl_02_16z9_FHD.jpg
2009
Globální hospodářská a finanční krize se nevyhnula ani společnosti Schöck a způsobuje výrazný pokles obratu, který ovšem není tak markantní, jak je tomu v té době na trhu běžné. K rozhodujícím faktorům tohoto úspěchu patřilo včasné zahájení ofenzívního marketingu, důsledné řízení nákladů a optimalizace podnikových procesů. Na rozdíl od obecného trendu se investuje a otevírají se nové pobočky ve Francii a Kanadě. Na švýcarský a rakouský trh je uvedena úspěšná generace výrobků řady Isokorb®, prvek Isokorb® XT.
BIL_2008-Isokorb_KXT neue Generation_16z9_FHD.jpg
2008
Zakladatel firmy Eberhard Schöck je finalistou soutěže „Podnikatel roku 2008“ a řadí se tak k top-podnikatelům německé střední vrstvy. Mezinárodní orientace firmy Schöck se projevuje novým sloganem „Innovative Building Solutions“ (Inovační stavební řešení). Nový typ XT představuje šestou generaci systému Schöck Isokorb®. Tento typ se oproti svému předchůdci vyznačuje větší tloušťkou izolačního materiálu, o 30% lepší tepelnou izolací a o 50% lepší zvukovou izolací. Firma Schöck-Wittek s.r.o. změnila sídlo. Od počátku roku užívají zaměstnanci nově zrekonstruovanou historickou administrativní budovu bývalé opavské tiskárny.
BIL_ComBAR 09_26_Brueckenbau_16z9_FHD.jpg
2007

Nekovová výztuž ComBAR® otevírá mezinárodní trh pro nová využití v oblasti výškových staveb, parkovacích domů, průmyslových podlah, fasád a mostních konstrukcí, poté co se zapsala do historie stavebnictví s použitím při stavbě tunelů. Jako další inovaci nabízí Schöck poprvé v podobě balkónového systému nejen samotný komponent, ale kompletní řešení pro stavbu balkónů, jak u novostaveb, tak i při sanaci. Německá webová stránka má nový vzhled a vyznačuje se hlavně mnohočetnými nabídkami služeb pro všechny cílové skupiny zákazníků.

BIL_Zeitstrahl_03_16z9_FHD.jpg
2006
Dalšími milníky v oblasti internacionalizace firmy Schöck byly založení vlastní společnosti ve Velké Británii, otevření zastupitelské kanceláře v Moskvě a první účast na výstavě mimo Evropu v Dubaji a v Kanadě. Současně firma dospěla k certifikaci manažerského systému podle evropského standardu ISO 9001:2000.
BIL_2003-Drucklager_HTE_gelb_Hochformat.jpg
2003

Revolucí v historii prvku Schöck Isokorb® představuje tlačený prvek HTE-Modul s výrazně vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi, umožňujícími jednodušší instalaci prvků Isokorb®. Průlom při stavbách tunelů dosahuje Schöck ComBAR®. Byla založena společnost Schöck-Wittek s.r.o., jako nástupce firmy Wittek, která se stala výhradním zástupcem společnosti Schöck pro Českou republiku a Slovensko.

BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
2002
S uvedením řady inovací výrobků za účelem pomoci našim zákazníkům včas splnit nové předpisy úspory energie byly zavedeny výrobky Isokorb® KX s novým tlačeným modulem BDL, Isokorb® KST a Novomur®. V tomto roce byl návrhový program Isokorb® uveden také ve Francii, Polsku a České republice.
BIL_Zeitstrahl_02_16z9_FHD.jpg
2001
Pro snadnější a lepší projektování byly vytvořeny dva návrhové programy, pro systémy BOLE® a nové SLD DORN s vyšší únosností, které nahradily Dorn Staifix, a tím garantují větší volnost v projektování. Na konci roku společnost Schöck docílila certifikace systému MODIX® - šroubového spojování výztuže. Společnost Schöck převzala oddělení "Teplo a zvuk" společnosti MEA Meisinger AG a na oplátku předala oddělení vývoje a obchodu sklepních oken a světlíků sdružení vedenému společností MEA pod názvem SyproSchöck GmbH.
BIL_2000-Bole_16z9_FHD.jpg
2000
Rozsah výrobků společnosti Schöck dále rostl přispěním výrobku Schöck Isomur® navrženého pro použití u rodinných domků. Systémem třmínkových lišt proti propíchnutí Schöck BOLE® společnost Schöck opět vytvořila srovnávací měřítko v technologii výztužování. Jako rozšíření klasického zákaznického servisu byl zřízen celostátní poradenský servis pro architekty a projektanty nazvaný Schöck Planerservice.
BIL_Zeitstrahl_03_16z9_FHD.jpg
1999
V tomto roce byly uvedeny na trh dva typicky inovační výrobky. Isokorb® KX s novým řešením tlačeného prvku se specifikačním názvem DQM, jehož jednou z mnoha výhod je značně zkrácená doba montáže. Rovněž systém Inset 2000 pro sklepní okna poskytuje nové možnosti pro instalaci sklepních oken.
BIL_1998-D_Essen_16z9_FHD.jpg
1998
Oficiální vstup na český trh byl zahájen spoluprací s firmou Wittek. Ing. Marcel Wittek se stal výhradním zástupcem společnosti Schöck pro Českou republiku. Bylo otevřeno logistické centrum v Essenu, které slouží jako dodávkové páteřní centrum pro západní Evropu. Na základě různých konstrukčních metod používaných ve Francii byl uveden na trh model Rutherma®, jako doplněk produktu Isokorb®.
BIL_1997-ComBAR_Stab_16z9_FHD.jpg
1997
Na stavební výstavě BAU v Mnichově byl společností Schöck uveden na trh další inovační prvek Schöck COMBAR® - nekovová výztuž ze skleněných vláken. Dne 1. dubna se partnerská společnost Ribema Bouwsysteme B.V. stala součástí společnosti a dceřinnou společností společnosti Schöck. Poprvé se společnost Schöck zúčastnila výstavy BATIMAT v Paříži, kde její výrobky vzbudily vysokou pozornost.
BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
1996
S uvedením prvku Isokorb® KH na trh, výrobku, který je určen speciálně pro instalaci dřevěných balkónů na železobetonové desky, byla opět posílena významná pozice společnosti Schöck v oblasti řešení tepelných mostů. Byla vytvořena nová síť zákaznického servisu ve Francii.
BIL_Zeitstrahl_02_16z9_FHD.jpg
1994

Výstavba a oficiální otevření závodu Dölbau/Queis (mezi Lipskem a Halle) specializujícího se na výrobu prefabrikovaných rámů sklepních oken. Další rozšíření série Isokorb® zvýšilo jeho univerzálnost a rozšířilo horizonty pro jeho použití. Na trh byl uveden výrobek Tronsole®, typ Q.

BIL_Zeitstrahl_03_16z9_FHD.jpg
1993
Nástup Schöck Staifix® DSD (systém dilatačních trnů) realizoval účinný a hospodárný přenos smykové (posouvající) síly v dilatačních spárách mezi betonovými prvky. Byla založena společnost Schöck AG, Eberhard Schöck se stal předsedou správní rady.
BIL_1992_Gründung Eberhard-Schöck-Stiftung_16z9_FHD.jpg
1992

Schöck Isomur®, další tepelně izolační prvek, tentokrát pro ochranu proti tvoření vertikálních tepelných mostů buď ve sklepích nebo na základových deskách. Nadace Eberharda Schöcka zahájila program odborného vzdělávání, jehož cílem byla aktivní podpora učebního oboru pro mladé lidi z východoevropských států. Jeho financování je řešeno převodem přibližně 30% akcií společnosti Schöck.

BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
1985
Výrobky uvedené na trh: Schöck Tronsole®, ochrana proti kročejovému hluku na schodištích pomáhající vytvářet lepší a klidnější prostředí se rychle stala nenahraditelnou součástí dnešních konstrukčních metod. Tronsole® V byl začátek a v následujících letech rozšířily rozsah řešení Tronsole® Z a T.
BIL_Zeitstrahl_02_16z9_FHD.jpg
1983
Schöck Isokorb®.... na trh byl uveden tepelně izolační nosný prvek s revolučním řešením problémů způsobených tepelnými mosty ve vykonzolovaných konstrukcích.
BIL_1979_Eberhard Schöck_Erfinder_16z9_FHD.jpg
1979
Na lyžařské dovolené si Eberhard Schöck všiml některých vlhkých stropů, což bylo způsobeno vytvářením efektu "tepelných mostů" mezi stropy a konzolovými balkóny. Toto byl začátek myšlenky, která měla vyvrcholit uvedením výrobku Schöck Isokorb® jako řešení těchto problémů. Dne 1. března společnost Feli Bauteile AG (nyní dceřinná společnost společnosti Schöck nazvaná Schöck Ebea AG) zahájila prodej výrobků společnosti Schöck ve Švýcarsku. Ve stejném roce byla v Kremsmunsteru založena společnost Schöck Bauteile GmbH, která má nyní sídlo ve Vídni, pro distribuci výrobků společnosti Schöck na trhu v Rakousku.
BIL_Zeitstrahl_03_16z9_FHD.jpg
1976
Na trh byly uvedeny další výrobky pro sklepy, jako jsou např. vláknobetonová okna a rámy navržené naším vlastním výzkumným týmem. Dne 1. prosince se stala společnost Schöck Betonelemente GmbH společností "Schöck Bauteile GmbH " (společnost Schöck pro výrobu stavebních prvků).
BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
1972
Nové výrobky společnosti Schöck byly uvedeny na trh na výstavě BAUMA v Mnichově. Jedním z výrobků byl sklepní světlík ze sklovláknitého polyesteru. Jedinečný oválný tvar (který zajišťoval zvýšenou stabilitu) pomáhal snižovat čas a úsilí jinak potřebné pro montáž a demontáž bednění u betonových světlíků.
BIL_Zeitstrahl_02_16z9_FHD.jpg
1969
Sklepní okno Schöck-Inpor se stalo prvním výrobkem společnosti, výrobkem, jehož inovační konstrukce odstranila potřebu bednění a výklenků pro okna v monoliticky betonovaných sklepích.
BIL_1968-ZU.F2 Firmengelände Steinbach_16z9_FHD.jpg
1968
Dne 1. dubna se stavební společnost a nově vytvořená společnost Schöck Betonelemente GmbH přestěhovaly do nových prostor v průmyslové zóně Steinbach.
BIL_Zeitstrahl_03_16z9_FHD.jpg
1967
Dřívější zemědělské budovy, které do této doby sloužily jako hlavní sídlo v předměstí Baden-Badenu ve Varnhaltu, byly přebudovány na skladiště a dvě kanceláře. Byla vytvořena společnost Schöck Concrete Element (společnost pro výrobu betonových prvků). V průmyslové zóně Steinbacher, nyní místo našeho současného hlavního sídla, byly postaveny další dvě budovy.
BIL_Zeitstrahl_01_16z9_FHD.jpg
1963
Stavební společnost Schöck se stala stavebním koncernem, který se zabýval projekty ve všech oblastech; výstavba rodinných domů, průmyslová a městská výstavba. Vlivem rychlosti jejího růstu byla společnost Schöck brzy schopna úspěšně realizovat projekty v dalších krajích Německa. Například v Mnichově, Mühlackeru a Heilbronnu.
BIL_1962-Schöck Bautrupp_16z9_FHD.jpg
1962
S hrstkou zaměstnanců zahájil Eberhard Schöck činnost stavební společnosti, která se specializovala na spodní stavby pro prefabrikované domy... stavební společnost Schöck
Naše firemní filozofie
Mission_Vision-136_16z9_FHD.jpg
Eberhard Schöck_16z9_FHD.jpg

Člověk nikdy nesmí ustrnout na místě. Kdo chce mít úspěch, musí vynalézt něco nového nebo zlepšit věci stávající.

Eberhard Schöck, zakladatel společnosti
Poslání a vize

Jsme předním světovým dodavatelem stavebních řešení v oblasti přerušení tepelných a akustických mostů v nosných konstrukcích pozemních staveb.

Jsme preferovaným partnerem pro architekty, projektanty i dodavatele staveb a poskytujeme jim rozsáhlé zákaznické výhody.

V souladu s požadavky jednotlivých mezinárodních trhů a ekonomickými i ekologickými principy podporujeme naše zákazníky v každé fázi jejich činnosti – od projektové přípravy až po realizaci stavby.

Jsme atraktivním zaměstnavatelem pro motivované zaměstnance, kteří jsou zárukou růstu, jistých pracovních míst a rostoucích výnosů.

Máme již tradičně silný smysl pro odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům, společnosti a životnímu prostředí. Prostřednictvím aktivního řízení pozitivně ovlivňujeme působení našeho konání na životní prostředí a zajišťujeme dodržování zákonných i etických norem.

Hodnoty

 

Maximální produktivita

Maximální produktivita je významným faktorem našeho úspěchu.

Snažíme se neustále zdokonalovat naše pracovní postupy.

Využíváme všech svých znalostí a dovedností, abychom zákazníkům trvale zajistili vysoce kvalitní produkty a služby.

Uvažujeme a jednáme podnikatelsky – nejen ve vlastním oddělení, nýbrž v rámci celého podniku.

Spolehlivost

S našimi obchodními partnery jednáme férově.

Při naší činnosti máme vždy na zřeteli zákaznickou spokojenost.

Své kolegy a ostatní oddělení vnímáme jako interní zákazníky.

Každý jednotlivec jedná v souladu s firemním kodexem a respektuje přitom zákony, společenská pravidla a předpisy země, v níž provozuje svou činnost.

Lidskost

Nejdůležitější je pro nás vždy člověk. Proto klademe velký důraz na mezilidské vztahy, a to jak v rámci podniku, tak i v celospolečenském měřítku.

Otevřenost

S našimi obchodními partnery jednáme otevřeně.

Na chyby pohlížíme jako na příležitost ke zkvalitnění naší práce. Každý jednotlivec se snaží jejich příčiny odhalit a odstranit.

Konflikty jsou přirozeným jevem; hovoříme o nich otevřeně a řešíme je rychle a spravedlivě.

Angažovanost
Header_Engagement_16z9_FHD.jpg

Již koncem roku 1992 dal Eberhard Schöck založením své neziskové nadace Eberhard-Schöck-Stiftung jasně najevo, že pro něj a jeho rodinu není důležitý jen hospodářský úspěch. Většinu svého kapitálu převedl na tuto nadaci; jejím finančním zdrojem jsou dividendy.

Společenská angažovanost je pro společnost Schöck rovněž velmi důležitá, stejně jako ochrana životního prostředí a řízení jakosti.

Betriebsgelände Baden-Baden 2015_16z9_FHD.JPG

Ekologicky šetrnými materiály a výrobními procesy šetříme životní prostředí a provozujeme rovněž ekologicky šetrnou správu a řízení vozového parku. K našim ekologickým cílům patří také opatření ke snížení spotřeby energie. Využíváme proto například fotovoltaických zařízení pro výrobu energie, a otázky životního prostředí a ochrany zdraví při práci mají v našich nových i rekonstruovaných budovách zásadní význam.