Hledat

Schöck Isokorb® nyní s R60 Požární odolnost

BIL_NEWS_IK-Brandschutz-R60-AT-160582_16z9_FHD.jpg
Následkem aktuálně zpracovaných požárních zkoušek dochází k úpravám minimální doby požární odolností prvků Isokorb®.

U prvků Schöck Isokorb® K a Schöck Isokorb® D došlo ke zvýšení minimální požární odolnosti na 60 minut, a to u výrobků bez zabudovaných požárně odolných částí.

U prvků se zabudovanými požárně odolnými komponenty dochází k vylepšení klasifikace na REI120, resp. REI90.

Jednotlivé hodnoty naleznete setříděny v následující tabulce.

Požární posudky ke ztažení zde.

Klasifikační zpráva
Odborný posudek