Hledat

Nyní s certifikací ETA a značkou CE Schöck Isokorb®

BIL_PRESSE_180945-IK-KXT-CE Kennzeichnung_16z9_FHD2.jpg
Náš osvědčený prvek pro přerušení tepelného mostu obdržel evropské technické posouzení se značkou CE. Jeho vlastnosti jsou deklarovány dle jednotných standardů.

Evropský parlament přijal nařízení (EU) č. 305/2011, které stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Má podporovat volný pohyb zboží v rámci Unie a stanovit bezpečnostní kritéria platná pro všechny budovy. Jeho výsledkem je značka CE na stavebních výrobcích.

Evropské technické posouzení (ETA) nabízí jednotný a nezávislý postup pro hodnocení základních charakteristik stavebních výrobků, který má celoevropskou platnost. Tato certifikace udělovaná Německým stavebně-technickým ústavem (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) je jasně definována a uznávána nejen v celé EU, ale také ve všech členských státech EOTA.

Posouzení ETA-17/0261 a ETA-17/0262 vydaná pro Schöck Isokorb® mají neomezenou platnost počínaje 14. květnem 2018 a zaručují minimální životnost výrobku 50 let. Jelikož je proces ETA spojen se "systémem pro posuzování a ověřování stálosti vlastností" příslušného stavebního výrobku, mohou se všichni účastníci výstavby spolehnout na systém vnitropodnikové kontroly výroby. V závislosti na přísnosti požadavků týkajících se bezpečnosti výrobku mohou být do kontrolního procesu zahrnuty další nezávislé orgány. V případě prvku Schöck Isokorb® to znamená zařazení do nejpřísnější třídy "1+" s externím monitorováním všech výrobních závodů a použitých materiálů nezávislým kontrolním orgánem (tzv. oznámeným subjektem) při Technické univerzitě (TH) Karlsruhe, D-76128 Karlsruhe.