Hledat

Nový název pro Schöck Thermoanker Schöck Isolink®

Umbennung Thermoanker zu Isolink.jpg
Pro produktovou skupinu termicky přerušujících kotevních prvků Schöck ze sklolaminátové výztuže byla vytvořena nová obchodní značka: Schöck Isolink®.

Patří do ní fasádní kotvy pro sendvičové betonové stěny (dosavadní kotvy Schöck Thermoanker) a nové fasádní kotvy pro odvětrané fasády.
Kotvy Schöck Isolink® zajišťují spolehlivé termické přerušení konstrukcí, a to díky extrémně nízké hodnotě součinitele tepelné vodivosti sklolaminátové výztuže.

Osvědčené kotvy pro betonové konstrukce

Tyto fasádní prvky jsou na trhu od roku 2009 a lze je použít pro různé účely:
• pro sendvičové a poloprefabrikované stěny
• pro podepřené i samonosné vnější stěnové desky
• s distančními objímkami pro zajištění kvalitního povrchu pohledových betonů
• lze je zabudovat ve stěnách s třídou požární odolnosti do REI120
• lze je kombinovat se všemi druhy tepelně-izolačních materiálů

Další informace o prvku Schöck Isolink® naleznete v prospektu k tomuto produktu a v tabulce hodnot součinitele prostupu tepla U.