Hledat

Návrhový program Termokotvy Schöck ComBAR®

News_Software_Thermoanker_470x260px_RGB_Newsseite
Ke snadnému a rychlému dimenzování termokotev Schöck ComBAR® pro vrstvené prefabrikované a poloprefabrikované stěnové panely.

Návrhový program společnosti Schöck pro termokotvy Schöck ComBAR® je účinnou pomocí při dimenzování sendvičových a poloprefabrikovaných panelů dle příslušných evropských norem (Eurokód 2).

Umožňuje návrh a posouzení panelů s podepřenou vnější stěnovou deskou (zde se užívají pouze běžné termokotvy Schöck ComBAR®) nebo s předsazenou vnější stěnovou deskou (přídavné kotvení pomocí diagonálních termokotev Schöck ComBAR®).

Software automaticky navrhne optimální řešení pomocí běžných resp. diagonálních termokotev a rozmístí je do zvolené přednastavené sítě.

Další charakteristiky návrhového programu:

  • Termokotvy lze rozmístit do zvolené přednastavené sítě.
    K tomu jsou v programu k dispozici optimalizační nástroje.
  • Lze použít speciálně upravené tepelně-izolační desky s předvrtanými otvory.
  • Často se vyskytující geometrie stěnových panelů jsou v programu již předdefinovány a stačí k nim doplnit pouze příslušné rozměry. Stěnové panely s neobvyklou geometriií lze řešit zadáním lomených čar.
  • Možné je také zadání otvorů (i zvlášť pro vnitřní a vnější stěnovou desku) a rohových zpevnění vnější stěnové desky.
  • Statické posouzení a výkresy znázorňující rozmístění termokotev lze vytisknout. Výpočet zohledňuje zatížení větrem, namáhání vlivem teplotních rozdílů, vlastnosti monolitické betonové vrstvy a případné zatížení od navazujících konstrukcí.
  • Program vygeneruje výkaz prvků, který obsahuje termokotvy potřebné pro celý projekt (běžné i diagonální).
  • K dispozici jsou také CAD výkresy stěnových panelů ve formátu DXF.

Tento návrhový program lze používat pod všemi běžnými verzemi operačního systému Windows (počínaje Windows XP).