Hledat

Cenové porovnání S prvky Isokorb® ušetříte

News_Wirtschaftlichkeit_Isokorb_CZ_150585_470x260px_RGB_Newsseite
Cenové porovnání variant výstavby zateplených balkonových konstrukcí prokázalo, že s prvkem Schöck Isokorb® ušetříte.

 

Práce se zabývá cenovou kalkulací dvou variant výstavby vyložené balkonové desky. Cílem bylo zjistit, která z variant je cenově výhodnější. Variantou první je použití prvku Schöck Isokorb® a variantou druhou je obalení balkonové desky polystyrenem.

Obě varianty byly vykalkulovány v cenách kalkulačního programu KROS PLUS od společnosti ÚRS PRAHA. Poté byly průzkumem zjištěny reálné ceny na stavebním trhu a s těmito reálnými cenami byla vykalkulována nová cena obou variant.

Výsledky studie a podrobnosti naleznete zde.
Cenová kalkulace balkónu s použitím Isokorbu zde.
Cenová kalkulace obaleného balkónu zde.

Autor: Bc. Ondřej Wittek – Bakalářská práce VUT Brno FAST (vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D, oponent: Ing. Jan Tichý, Ph.D., odkaz k nahlédnutí bakalářské práce zde)
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/42591/25614.pdf?sequence=2&isAllowed=y