Hledat
Schöck Isokorb® typ K-Eck: Pro přerušení tepelného mostu u nárožních balkónů

Schöck Isokorb® typ K-Eck: Pro přerušení tepelného mostu u nárožních balkónů

Schöck Isokorb® typ K-Eck

Jako doplněk k prvku Schöck Isokorb® typ K a typ KF se u volně vyložených nárožních balkónů užívá prvek Schöck Isokorb® typ K-Eck. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Schöck Isokorb® typ K-Eck se skládá vždy ze dvou částí – z prvku "1. Lage" a prvku "2. Lage". Díky tomuto členění na dva samostatné prvky ho lze přizpůsobit různým statickým a konstrukčním požadavkům.

více
Výhody
  • Dvě na sobě nezávislé součásti dle statických a konstrukčních požadavků
  • Volitelné třídy únosnosti a samostatné dílčí prvky zaručují větší volnost a hospodárnost při projektování a realizaci staveb
  • Vysoká únosnost u běžných délek vyložení rohových balkónů
  • Bezpečný přenos maximálních namáhání v rohových bodech
  • Vhodné také pro užití ve filigránových deskách
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 180 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání 
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Podrobné projektové podklady
Anwendungstechnik.jpg
Máte jakékoliv dotazy či potřebujete individuální poradenství?

Technické poradenství

Telefon: +420 553 788 308

Fax: +420 553 788 308

E-mail: wittek@wittek.cz