Hledat
Schöck Isokorb® typ EXT: Pro přerušení tepelného mostu u nárožních balkónů

Schöck Isokorb® typ EXT: Pro přerušení tepelného mostu u nárožních balkónů

Schöck Isokorb® typ EXT

Jako doplněk k prvku Schöck Isokorb® typ KXT a typ KFXT se u volně vyložených nárožních balkónů užívá prvek Schöck Isokorb® typ EXT. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Díky členění na dva samostatné prvky Schöck Isokorb® typ EXT-L a EXT-R ho lze přizpůsobit různým statickým a konstrukčním požadavkům. Rohový doplňkový izolant je součástí dodávky každého prvku.

více
Výhody
  • Účinné přerušení tepelného mostu díky tloušťce izolantu 120 mm
  • Dva na sobě nezávislé rohové prvky dle statických a konstrukčních požadavků
  • Volitelné třídy únosnosti a samostatné rohové prvky zaručují větší volnost a hospodárnost při projektování a realizaci staveb
  • Vysoká únosnost u běžných délek vyložení nárožních balkónů
  • Bezpečný přenos maximálních namáhání v rohových bodech
  • Vhodné také pro užití ve filigránových deskách
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 180 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • K dispozici ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Podrobné projektové podklady
Anwendungstechnik.jpg
Máte jakékoliv dotazy či potřebujete individuální poradenství?

Technické poradenství

Telefon: +420 553 788 308

Fax: +420 553 788 308

E-mail: wittek@wittek.cz