Přerušení tepelných mostů

Tepelné mosty jsou častou příčinou stavebních poruch jako je vlhké zdivo a vznik plísní.

Právě u vykonzolovaných konstrukcí, např. u balkónů, dochází často k těmto problémům. V prvku Schöck Isokorb® mají stavební specialisté k dispozici účinné protiopatření. Schöck Isokorb® termicky odděluje stavební konstrukce a je zároveň součástí statického řešení. Proto se o něm hovoří jako o nosném tepelně-izolačním prvku.

Pata zdiva na základech nebo nevytápěném suterénu je rovněž tepelným mostem způsobujícím závažné stavební poruchy. Projektanti velmi často na tento fakt zapomínají a nebo navrhnou jen nedostačující "tepelně-izolační opatření". Pomocí prvků Schöck Novomur® a Schöck Novomur® light lze dosáhnout vysoce účinné tepelné izolace paty zdiva a vyhovět tak všem předpisům stanoveným Vyhláškou o energetické náročnosti budov.

Váš kontakt

Schöck-Wittek  s.r.o.
Veleslavínova 8
746 01 Opava
Tel.: +420 553 788 308
Fax: +420 553 788 308
wittek@wittek.cz